Nové průkazky prodejců Nového Prostoru

Nový Prostor zavádí pro prodejce časopisu nové průkazky. Staré bylo snadné falšovat.

prukazka

Čtenáři Nového Prostoru zřejmě vědí, že prodejci časopisu nosí v práci viditelně umístěný průkaz. Pokud jej připnutý nemají, jedná se s velkou pravděpodobností o podvodníky. Tito lidé, tzv. pytláci, jsou často vyloučenými prodejci, kteří nedodržovali pravidla sociální služby. Při prodeji časopisu například pili alkohol, žebrali peníze od kolemjdoucích a porušovali další body Kodexu prodejce. Nelegální prodejci se nejčastěji objevují v Praze, ale v poslední době se s nimi lze setkat také v dalších městech republiky.
Nelegální prodejci často obtěžují kolemjdoucí, používají časopis jako záminku k žebrání nebo vylákání peněz (poté, co přijmou čtyřicet korun, odmítají za ně dát časopis s tím, že je „poslední"). Popírají tak samotný smysl streetpaperu a poškozují poctivé prodejce. Pytláci často hrají na city dobročinné veřejnosti nevěrohodnými vyprávěními o tom, že mají např. těhotnou manželku, dítě s postižením nebo nemocnou maminku.
Policie po konzultaci s pracovníky Nového Prostoru těmto podvodným prodejcům průkazy postupně zabavuje. Pytláci ale přešli na vyšší úroveň a umí stávající průkazky falšovat. Proto zavádíme nové průkazy, které umožňují výraznější identifikaci, a zároveň jsou mnohem hůře padělatelné. Pomohou tak jasně odlišit prodejce Nového Prostoru od podvodníků. Jde nám o zachování dobrého jména poctivých prodejců a co největší transparentnost prodeje Nového Prostoru.

Seznámení s prvky

Jak tedy podle průkazu poznáte, že před vámi skutečně stojí řádný prodejce NP? Nové průkazky mají ochranné prvky proti falšování průkazu a zároveň obsahují zřetelnější údaje.
Těmito údaji na průkazce jsou: fotografie, křestní jméno prodejce, prodejní místo (a číslo prodejního místa), telefonní kontakt na Nový Prostor.

Ochranné prvky:

 1. Velikost a čitelnost - celý průkaz je větší, a díky tomu jsou z něj údaje lépe čitelné.
 2. Giloše
  • Na celém pozadí průkazu se podobně jako na občance objevují tenké linky, které lze těžko napodobit. Průkaz bez těchto linek je neplatný.
 3. Velikost fotografie
  • je atypická a větší oproti běžným dokladovým formátům. V případě přelepení fotografie pytlákem bude za jeho fotografií vyčnívat i část fotografie původního prodejce.
 4. Červené pozadí fotografie
  • Prodejci jsou na průkazkách focení před červeným pozadím. Pokud by tedy některý z nelegálních prodejců přelepil nevrácený či odcizený průkaz svojí fotkou, je na první pohled vidět, že je fotografie jiná. Pokud je fotografie na průkazu nalepená nebo má pozadí jiné barvy, jde o nelegálního prodejce.
 5. Nápis „Průkaz prodejce"
  • Nápis je přímo součástí fotografie. Při přelepení jinou fotografií by tomu tak nebylo.
 6. Hologram
  • Dalším ochranným prvkem je stříbrná čtvercová 3D samolepka s logem NP. Hologram je nalepen přes pravý spodní okraj fotografie. V případě přelepení průkazu jinou fotografií bude část hologramu chybět. Pokud tedy část nebo dokonce celý hologram chybí, nejedná se o řádného prodejce.
 7. Unikátnost čísla prodejce
  • Každý prodejce je v NP evidován pod svým číslem, které má uvedeno na průkazu (toto číslo se musí shodovat i s číslem naraženým na časopise). Pokud prodejce svůj průkaz ztratí, je mu ukraden, nebo jej při ukončení spolupráce nevrátí, jeho číslo přestává platit. Neplatná čísla najdete na www.novyprostor.cz. Pokud se setkáte s prodejcem, který je označen neplatným číslem, nejde o poctivého prodejce.
 8. Časový kupón
  • Výrazným ochranným prvkem je časově omezený kupón s platností na 1 měsíc. Údaje na kupónu: název měsíce, číslo průkazu prodejce, giloše a razítko NP s podpisem pracovníka NP.
  • V případě přidělení druhého prodejního místa je toto místo vytištěno na kupónu i s platností, kdy prodejce může na tomto místě prodávat.
  • Na každý měsíc jsou vytištěny nové originální kupóny (mění se barva kupónu, textu nebo tvar gilošů). Aktuální kupóny jsou k nahlédnutí na: www.novyprostor.cz.
  • Bez kupónu je průkaz neplatný. I odcizený originál průkazu je tedy podvodníkovi po měsíci k ničemu. O našeho prodejce nejde, pokud má na průkazu starý kupón nebo pokud kupón úplně chybí (a v dolní části průkazu, v místě, kde měl být kupón vložen, je vidět nápis „KUPÓN").
 9. Omezení platnosti průkazek u „nováčků"
  • První měsíc po registraci do naší sociální služby je prodejce nováčkem a má zvláštní průkazku. Poznáte ji podle toho, že má v horní části barevně zvýrazněné pole s datem platnosti. Pokud datum vypršelo, průkaz již není platný.

Prosíme, věnujte pozornost ochranným prvkům na průkazkách a ujistěte se, že kupujete časopis od řádného prodejce, který dodržuje pravidla naší sociální služby.
Nové průkazky budou vydávány od 17. 4. v Praze, Brně, Hradci Králové, Ostravě, Plzni, Pardubicích, Českých Budějovicích, Třinci, Chebu a Olomouci.

aktuální číslo v prodeji

Vyhledávání

Prodejní místa NP

Dárcovské SMS

Nový Prostor naleznete i na portálu Darujspravne.cz, který nabízí pro neziskové organizace zejména moderní platební nástroje pro individuální dárcovství, jejichž zřízení i samotné zveřejnění na portále je bezplatné.

Videa s prodejci

Shlédněte rozhovory s prodejci Nového Prostoru.

Rádio NP

Prodávám už sedm letvšechny nahrávky

RSS Feed

NP na facebooku