prodejci a prodejní místa - Praha

Kdo se může zapojit do projektu

Našim klientem = prodejcem časopisu Nový Prostor se může stát každý člověk starší 16-ti let, který:

  • se ocitl v obtížné životní situaci spojené s nedostatkem finančních prostředků
  • má malou anebo mizivou naději uplatnit na otevřeném trhu práce
  • má potřebu a chuť pracovat
  • chce řešit osobní témata, která ho do nepříznivé situace přivedla

Prodejcem časopisu Nový Prostor nemůže být člověk:

  • v akutní fázi psychické nemoci
  • se závislostí na alkoholu či nealkoholových drogách, který není schopen po dobu prodeje abstinovat a nebýt pod vlivem návykové látky
  • který zneužívá v projektu vydělané peníze k prohlubování patologického chování (alkoholik, gambler atd.)
  • který si vynucuje speciální přístup v rámci základních pravidel programu (nerovný přístup)

 

Každý, kdo splňuje tyto podmínky může vstoupit do našeho projektu. Vstupní proceduru nazýváme registrací. V jejím průběhu jsou zájemci vysvětlena všechna pravidla, práva a podmínky zapojení do programu.
Registrace probíhá každý pracovní den v prostorách Denního centra (v Praze na adrese Řeznická 14, v čase k tomu vyhrazeném.)

Naše služba je nízkoprahová, proto je vstup do služby je možný i v případě, že uchazeč nedisponuje platným osobním dokladem.  Od okamžiku registrace mu běží 30-ti denní zkušební lhůta, během které si prodejem časopisu může vydělat finanční prostředky potřebné na pokrytí nákladů spojených s vyřízením nového dokladu totožnosti. Jestliže si prodejce ve zkušebním období doklad nevyřídí, bude s ním ukončena spolupráce.

 

Prodejní místa v Praze

Vyhledávání

Prodejní místa NP

Dárcovské SMS

Nový Prostor naleznete i na portálu Darujspravne.cz, který nabízí pro neziskové organizace zejména moderní platební nástroje pro individuální dárcovství, jejichž zřízení i samotné zveřejnění na portále je bezplatné.

Videa s prodejci

Shlédněte rozhovory s prodejci Nového Prostoru.

Rádio NP

Jak dcera, tak jávšechny nahrávky

RSS Feed

NP na facebooku