Poslání

Nový Prostor dává možnost pracovat všem,

kteří pracovat chtějí a mohou,

ale jinde příležitost nenašli.

Pomáháme preventivně osobám,

které se mohou dostat do tíživé životní situace.

Realizujeme sociálně prospěšné projekty.

 

 

 

 

 

 

Nový Prostor byl založen v roce 1998 v Praze jako neziskové občanské sdružení. V roce 2015 se organizace transformovala na zapsaný ústav.

Posláním Nového Prostoru jsou především:

  • rozvoj oblasti sociálního podnikání

  • podpora a rozvoj prostředí a dílčích projektů z oblastí sociálního podnikání

  • vývoj a realizace sociálně-terapeutické pracovní služby street-paper

  • vývoj a realizace unikátního tréninkového programu rozvoje klíčových kompetencí s ohledem na uplatnitelnost na otevřeném trhu práce

  • destigmatizace osob bez přístřeší, informování o realitě příčin a důsledků

  • prosazování práv a zájmů sociálně handicapovaných osob

  • medializace sociální problematiky

  • postupná změna vnímání problematiky bezdomovství ve společnosti

  • představování rolí a funkcí NNO ve společnosti prostřednictvím časopisu NP

Vyhledávání

Prodejní místa NP

Dárcovské SMS

Nový Prostor naleznete i na portálu Darujspravne.cz, který nabízí pro neziskové organizace zejména moderní platební nástroje pro individuální dárcovství, jejichž zřízení i samotné zveřejnění na portále je bezplatné.

Videa s prodejci

Shlédněte rozhovory s prodejci Nového Prostoru.

Rádio NP

Na stará kolenavšechny nahrávky

RSS Feed

NP na facebooku