o projektech

Street paper - sociální rehabilitace Praha

mpsv

Projekt je financován z prostředků MPSV ČR, v současnosti máme přiděleny prostředky na období 1. 1.  - 31. 12. 2013. Projekt je určený osobám zdržujícím se dlouhodobě na území hl. m. Prahy.
Naší pomocnou rukou je práce. Podstatou poskytované sociální služby je to, že dáváme možnost pracovat lidem starším 16-ti let bez ohledu na jejich minulost, nejvyšší dosažené vzdělání, délku praxe, popsaný trestní rejstřík atd. V našem projektu rozhodně neplatí konstatování: nemohu sehnat práci, nikde mě nechtějí. Stručně řečeno: kdo pracovat chce a snaží se, u nás práci sežene.
Prací se v Novém Prostoru, o.s. rozumí pouliční prodej stejnojmenného časopisu na pevně stanoveném prodejním místě a v dohodnutém čase. Z každého prodaného výtisku časopisu má klient/prodejce výdělek určený pro okamžitou osobní spotřebu, který je vázán použít v souladu s cílem projektu, tedy k uspokojení svých základních životních potřeb (jídlo, bydlení, ošacení, hygiena). Zneužívání vydělaných peněz k prohlubování závislosti na alkoholu a nealkoholových drogách, hracích automatech apod. je důvodem k ukončení spolupráce.
Jsme poskytovatelé sociální služby, nikoli zaměstnavatelé dotyčné osoby. Náš projekt funguje jako cvičné prostředí pro získání či obnovení základních pracovních návyků, jako je dochvilnost, respektování pracovní doby, schopnost spolupráce, podávání vyrovnaného výkonu, respektování dohodnutých pravidel atd. Motivujeme klienty k ambici uplatnit se na otevřeném trhu práce.
Na všechny klienty/prodejce zapojené do našeho projektu se vztahují stejná pravidla. Čím se tento projekt liší od standardního zaměstnání, je to, že pracovníci při domlouvání konkrétní podoby poskytované služby zohledňují osobní situaci, schopnosti a dovednosti každého klienta (uzpůsobují tomu např. délku pracovní doby a nároky na výkonnostní složku práce).

Součástí nabídky našeho projektu je podpora a pomoc při řešení osobních témat, která klienta přivedla do nepříznivé životní situace. Nejčastěji poskytujeme základní poradenství a zprostředkováváme kontakty s institucemi návazné péče, jako je finanční poradna (systémové řešení předlužení klienta) či konzultace na sociálních odborech (zejména ve věci vyřizování dokladů).

 

Od běžného zaměstnavatele se naše služba liší počátečními nároky, které na uživatele klademe, i tím, že počítáme s případným selháváním uživatele. Pracovní zátěž je zvyšována postupně, dle schopností jednotlivých uživatelů.
Součástí projektu je po základní stabilizaci klientovy situace i podpora a motivace klienta k řešení původních obtíží, které ho do složité osobní situace přivedly.

 

Cíle poskytované služby:
- pomoci klientům zvyšovat jejich dovednosti a kompetence
- vést uživatele k navázání sociálních vztahů s okolím, posílit jeho schopnost orientace na trhu práce
- sladit očekávání klientů s jejich reálnými možnostmi a podpořit ty, kteří mají reálnou šanci uplatnit na otevřeném trhu práce, k přechodu do běžného zaměstnanání.

 

Vyhledávání

Prodejní místa NP

Dárcovské SMS

Nový Prostor naleznete i na portálu Darujspravne.cz, který nabízí pro neziskové organizace zejména moderní platební nástroje pro individuální dárcovství, jejichž zřízení i samotné zveřejnění na portále je bezplatné.

Videa s prodejci

Shlédněte rozhovory s prodejci Nového Prostoru.

Rádio NP

Proměna bez domova



všechny nahrávky

RSS Feed

NP na facebooku