NABÍDKA STUDENTSKÉ PRAXE

Nový Prostor je zapsaným ústavem v souladu s § 402 zákona č. 89/2012 Sb., který v rámci svých činností poskytuje sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., zejména služby sociální rehabilitace, která je spojená se zaměstnáváním sociálně vyloučených osob a v rámci svých aktivit vydává časopis s názvem Nový Prostor, který je distribuován osobami bez domova a osobami ohroženými sociální exkluzí. V rámci služby sociální rehabilitace nabízíme studentům vysokých škol možnost absolvovat studentskou praxi při práci s dospělými osobami bez přístřeší a osobami ohroženými bezdomovectvím a sociální exkluzí. Studenti v rámci praxe se budou moci účastnit práce v Denním centru v Praze či Brně a to v přímém kontaktu s uživateli služby, individuální práci sociálních pracovníků, terénní sociální práce a naučí se i základní administrativní dovednosti spojené s výkonem sociální služby sociální rehabilitace i vydáváním a distribucí časopisu. Více informací naleznete na webových stránkách www.novyprostor.cz Kontaktovat nás můžete na mailu:   info@novyprostor.cz, či na adrese: Nový Prostor, z.ú., Řeznická 14, 110 00 Praha 1. Těšíme se na spolupráci s Vámi!

aktuální číslo v prodeji

Vyhledávání

Prodejní místa NP

Dárcovské SMS

Nový Prostor naleznete i na portálu Darujspravne.cz, který nabízí pro neziskové organizace zejména moderní platební nástroje pro individuální dárcovství, jejichž zřízení i samotné zveřejnění na portále je bezplatné.

Videa s prodejci

Shlédněte rozhovory s prodejci Nového Prostoru.

Rádio NP

Samota a sekanávšechny nahrávky

RSS Feed

NP na facebooku