Inzerce v časopise

 

Nový Prostor je nezávislé tištěné médium. Časopis čtivým způsobem nabízí alternativní pohledy na témata společenská, kulturní, ekologická, lidskoprávní, a na problematiku neziskového sektoru. Do jeho rubrik stabilně přispívají renomovaní novináři a odborníci (Jan Jandourek, Ota Ulč, Jan Keller, Jan Stern, Stanislav Komárek, Martin Kontra, Jan Jirák, Jiří Ptáček aj.).

Nový Prostor se prodává na ulicích devíti velkých českých měst (Praha, Brno, Hradec Králové, Ostrava,Plzeň, Pardubice, České Budějovice, Olomouc a Třinec) prostřednictvím lidí, kteří jsou v sociální nouzi. Tento způsob distribuce podporuje ideu nezávislého street časopisu se sociálním zaměřením, podobně jako je tomu u velmi úspěšného londýnského titulu.

 

 CENÍK A ČTENÁŘSKÝ PROFIL

Periodicita: čtrnáctideník

Náklad: 15.000 - 20.000 ks (vánoční číslo 38.000 ks)

Rozsah: 30 redakčních stran + obálka

 

Tisk: ofset

Barevnost: 4/4, Papír: 85 g LWC-mat, Formát po ořezu: A4 (210 x 297 mm), Podklady pro inzerci: formáty pdf, eps, tiff, jpeg

Dodací lhůty: 1 týden před tiskem podle edičního plánu (uzávěrky zašleme na vyžádání)

 Nový Prostor je nezávislý čtrnáctideník. Vydavatelem je stejnojmenná nezisková organizace. První číslo vyšlo 13. 12. 1999 (tehdy pod názvem Patron) a jedná se o českou verzi projektu street paper (pouliční noviny). Od roku 2001 je NP členem mezinárodní organizace street paperů (International network of Street Papers, www.street-papers.org). Časopis čtivým způsobem přináší alternativní pohledy na společenská, kulturní, ekologická a lidsko-právní témata, nabízí reportáže ze světa i rozhovory se zajímavými osobnostmi. Redakci vede šéfredaktor Tomáš Havlín, do jednotlivých rubrik stabilně přispívají populární autoři, renomovaní novináři a odborníci (Jan Stern, Jiří Ptáček, Jan Keller, Karel Veselý aj.).


Distribuce
     Nový Prostor se prodává stabilně na ulicích devíti velkých českých měst (Praha, Brno, Hradec Králové, Ostrava, Plzeň, Pardubice, České Budějovice, Olomouc a Třinec), ale i v dalších městech Čech, Moravy a Slezska. Prodejci časopisu jsou lidé, kteří se ocitli v sociální nouzi, jsou bez domova nebo jsou bezdomovectvím ohroženi. Z ceny 50,- Kč jim náleží polovina. Tento způsob distribuce je obdobný jako u ostatních „street papers" a podporuje ideu nezávislého street časopisu se sociálním zaměřením. Našim prodejcům jsou k dispozici také sociální pracovníci, kteří pomáhají řešit složité životní situace a vedou prodejce k navázání sociálních kontaktů s okolím, s cílem posilovat své schopnosti a vrátit se zpět na trh práce.
Náklad
Počet prodaných časopisů se aktuálně pohybuje okolo 17.000 výtisků při čtrnáctidenní periodicitě. O Vánocích, kdy se Nový Prostor prodává v ulicích celý prosinec, je prodej více než 30.000 výtisků. Časopis je tvořen čtyřiceti stranami, z nichž šest až sedm je určeno pro inzerci.


Čtenářský profil:

K zjištění cílové skupiny čtenářů byl učiněn výzkum dotazníkovou formou s více než 1000 respondenty. Závěry výzkumu jsou následující:  Ze sociálního hlediska jsou čtenáři převážně z řad ekonomicky aktivních osob s VŠ vzděláním.  Z demografického hlediska tvoří největší část čtenářské obce lidé mezi lety 26 a 30 a lidé mezi lety 51 a 60, většinou ženy.

 

Inzerce
Inzerce v Novém Prostoru oslovuje perspektivní cílové skupiny (mj. ekonomicky aktivní vysokoškoláci se zájmem o okolní dění). V minulosti u nás inzerovali například ČSOB, Národní divadlo, UNICEF, Komerční banka nebo festival Meziploty, festival Colours of Ostrava, Rádio 1 nebo Rádio Colour. Mimo standardní inzertní rozsahy (viz tabulka) nabízíme také speciální projekty šité na míru zákazníkovi (kombinace článků a inzerce) nebo zařazení samostatných příloh. Při delších kampaních (tj. více než čtyři opakování) nabízíme slevy.
Jakou inzerci v časopise Nový Prostor netiskneme. V časopise Nový Prostor nenajdete inzerci propagující alkohol, tabákové výrobky, politické strany, erotické služby, nebankovní půjčky a úvěry a ostatní dle rozhodnutí vydavatele.


Objednávka inzerce

Podklady pro inzerci prosím zasílejte ve formátu „pdf." na e-mail: inzerce@novyprostor.cz

 

Inzertní ceník pro NNO a kulturní projekty pro rok 2016

strana

rozměr

zrcadlo

cena

1/1 strana obálka

210x297 (+3mm spad)

186 x 252

6000,- Kč

1/1 strana vnitřní

210x297 (+3mm spad)

186 x 252

5000,- Kč

1/2 strany

210x148 (+3mm spad)

186 x 126

2500,- Kč

1/4 strany

105x148 (+3mm spad)

93 x 126

1250,- Kč

1/6 strany

70 x 148 (+3mm spad)

57 x 126

840,- Kč

vklad letáku

   

0,60 Kč / výtisk

reklamní banner na www.novyprostor.cz

   

3000,- Kč

PR článek

   

6000,- Kč

*ceny jsou uvedeny bez DPH

 

 Inzertní ceník pro komerční organizace rok 2016

strana

rozměr

zrcadlo

cena

1/1 strana obálka

210x297 (+3mm spad)

186 x 252

25.000,- Kč

1/1 strana vnitřní

210x297 (+3mm spad)

186 x 252

20.000,- Kč

1/2 strany

210x148 (+3mm spad)

186 x 126

10.000,- Kč

1/4 strany

105x148 (+3mm spad)

89 x 128

5.000,- Kč

1/6 strany

70 x 148 (+3mm spad)

57 x 126

3.000,- Kč

vklad letáku

   

0,60 Kč / výtisk

reklamní banner na www.novyprostor.cz

   

5.000,- Kč

PR článek v rozsahu jedné normostrany

   

12.000,- Kč

* ceny jsou uvedeny bez DPH

 

Další informace na vyžádání!

 


 

Vyhledávání

Prodejní místa NP

Dárcovské SMS

Nový Prostor naleznete i na portálu Darujspravne.cz, který nabízí pro neziskové organizace zejména moderní platební nástroje pro individuální dárcovství, jejichž zřízení i samotné zveřejnění na portále je bezplatné.

Videa s prodejci

Shlédněte rozhovory s prodejci Nového Prostoru.

Rádio NP

Horník, mnich a bezdomovecvšechny nahrávky

RSS Feed

NP na facebooku