Historie Nového Prostoru

Milníky

1998 - registrace občanského sdružení Nový Prostor

1999 - začínáme prodávat časopis „PATRON"

2000 - vznikly regionální pobočky Ostrava, Brno, Plzeň

2001 - přejmenovali jsme časopis na „Nový Prostor"

2002 - vznikly regionální pobočky Olomouc, Pardubice, České Budějovice, Ústí nad Labem, Uherské Hradiště

2003 - byl nastaven a spuštěn program rozvoje klíčových kompetencí

2004 - krizový režim, útlum grantů a dotací před startem ESF programů v ČR

2005 - vznik projektů financovaných z ESF

2006 - start projektu Equal (http://www.hrdi.cz/), vznik projektu Aktivizace pracovního potenciálu (JPD3), Street Papers - Nový Prostor Brno - Job Center (OP RLZ), Kvalitní pracovníci, kvalitní služba (JPD3), New Space - street papers (CEE Trust)

2007 - rozsáhlá reorganizace spojena s enormním nárůstem zaměstnanců v projektech, redesign časopisu a webových stránek. Všechny projekty projekty započaté v roce 2006 pokračovaly dle jejich harmonogramů.
2008 - realizace projektu Street Paper - sociální rehabilitace, dotažení a ukončení projektů:
- H/R/D/I

- Aktivizace pracovního potenciálu sociálně znevýhodněných osob na trhu práce
- Kvalitní pracovníci - kvalitní služba
- Projekt Street Papers - Sociální rehabilitace Praha
- Projekt Street Paper - Nový Prostor Brno - Job Center
- vydání publikace 10 úspěšných příkladů sociálního podnikání (bližší informace o knize naleznete na www.hrdi.cz)

2009 - start tříletého projektu brněnské pobočky NP "Zajištění vybraných sociálních služeb na území Jihomoravského kraje", reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00019

2010 - Nový Prostor slaví desáté výročí od vydání nultého čísla časopisu, tehdy ještě pod názvem PATRON.

2011 - ukončení tříletého projektu brněnksé pobočky "Zajištění vybraných sociálních služeb na území Jihomoravského kraje", reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00019.

2012 - začátek relizace dvouletého projektu brněnksé pobočky "Zajištění vybraných sociálních služeb na území Jihomoravského kraje", reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00056.

2014 -  ukončení projektu v brněnské pobočce

-  patnácté výročí založení orgnaizace a vydání nultého čísla

 

Podrobnější informace o jednotlivých, již ukončených projektech naleznete v sekci Ukončené projekty.

Členství v mezinárodních asociacích :

INSP (International Network of Street Papers),

 

Asociace společenské odpovědnosti

Další zajímavosti o projektu:

- Nový Prostor získal cenu Benjamin 2000 - nejlepší nový projekt NNO vyhlášený nadacemi VIA, NROS

- V prosinci roku 2003 jsme byli jedním z největších dárců UNICEF. Prodejem Vánočního speciálu jsme s prodejci vydělali 300 000 Kč pro projekt v Etiopii

- V roce 2003 obdržela Dagmar Kocmánková cenu Výboru Dobré Vůle, nadace Olgy Havlové za vynikající realizaci projektu street papers
- Organizovali jsme 8. mezinárodní konference INSP, Praha, duben 2003

- Byli jsme jako jediní z ne členských států EU zapojeni do projektu „Aktivní přístupy k zaměstnávání sociálně vyloučených osob" s partnery z Velké Británie, Německa a Španělska letech 2002 - 2003. Jsme přihlášeni do pokračování projektu v letech 2004-2005.

Nový Prostor o.s. se zařadil mezi ty instituce v Praze 4, kde je možné vykonat nařízený trest OPP (VPP).

- Internetová kavárna - uživatelům služby v Praze a v Brně je k dispozici internetová kavárna vybavená sestavami PC on-line připojenými k internetové síti. O internet je mezi prodejci velký zájem. Zaškolení jednotlivých zájemců probíhá navzájem mezi zkušenějším a méně zkušeným prodejcem, kteří si tak předávají své znalosti a dovednosti navzájem. Prostřednictvím internetu a e-mailu komunikují s úřady či s potenciálními zaměstnavateli, mezi sebou nebo s příbuznými a přáteli.

- Divadelní soubor Ježek a Čížek - soubor, jež získal velkou oblibu na malých divadelních scénách a různých festivalech a přehlídkách vznikl podobně jako pouliční průvodce na půdě NP v roce 2000. Od roku 2003 již funguje nezávisle. Jeho zakladatelé si s podporou NP založili vlastní občanské sdružení a udržujeme aktivní spolupráci a vzájemnou podporu.

- Pouliční průvodce - nekonvenční publikace formátu A5 mapuje a doporučuje jazykem klientů, na základě jejich zkušenosti, sociální i komerční služby a příležitosti, které mohou usnadnit zvládání krizových situací. Získával si velkou oblibu zejména mezi organizacemi sítě sociálních služeb, které jeho první vydání v roce 2001 a 2002 úspěšně ověřily a o jeho další vydání jevili opakovaně velký zájem (MCSSaP Praha, AS Praha, Městská policie, Rozkoš bez rizika...). Od roku 2003 vydává průvodce již samotné MCSSaP Praha, Nový Prostor na projektu spolupracuje v rámci rozsáhlejšího konceptu již léty osvědčené spolupráce obou organizací.

- Kupónový motivační systém - umožňuje prodejcům časopisu za jejich aktivní účast v programu získat kupóny, které mohou směnit za kávu, čaj, bagety, hygienické potřeby, sprchování, a jiné. Je významnou součástí pracovního prostředí v NP. Tento náš model postupně převzali kolegové ze Švýcarska, Slovenska, Argentiny a Španělska. Jde o vnitřní měnu, kterou získávám coby uživatel služby jako součást hodnocení.

- Film „Jak přežít zimu v Praze" - při příležitosti 2.konference „V Praze doma bez domova" jsme umožnili zástupcům cílové skupiny vlastnoručně natočit dokumentární film o přežití zimy v Praze z pohledu bezdomovce. Film se setkal s velkým ohlasem a je opakovaně prezentován v rámci různých akcí, ale i samostatně jako jediný promítaný film s následující diskusí například s autory.

Jiné důležité údaje

  • z projektu „Sčítání bezdomovců v Praze" vyplynulo, že provozujeme druhé největší denní centrum pro tuto cílovou skupinu v Praze,

  • zároveň realizujeme program s nejmenší náročností na veřejné finance (cca 60 a více % kryjeme z výnosů vlastních činností),

  • zvýšení částky z veřejných financí by vedlo k rozšíření kapacity a kvality projektu, když poměr financování mezi vlastními zdroji a veřejnými zdroji zůstává nezměněn (s výjimkou investic do vzdělávání pracovníků a provozních nákladů),

  • v dokumentu Program Iniciativy Společenství EQUAL ESF v kapitole 2.3 „Analýza dosavadních programů a opatření ve vztahu k rovným příležitostem na trhu práce (sekce 2.3.2 - projekty realizované neziskovým sektorem - str.75) je NP uveden jako jediný jmenovitý příklad speciálního projektu,

  • pro tuto cílovou skupinu jsme jediná služba, která vytváří standardní pracovní prostředí a návyky a zároveň nabízí program, ve kterém mohu vydělat finanční prostředky pro naplnění vlastní autonomie

  • jsme program, kde společenský kontakt nevytváříme uměle či mezi jednotlivými handicapovanými skupinami navzájem, ale ve zcela reálném společenském prostředí mezi všemi sociálními vrstvami

  • významnou funkcí projektu je těžko kvantifikovatelný parametr hmotné i nehmotné pomoci mezi čtenářem (kupcem časopisu) a jeho prodejcem (např.o vánocích bývají někteří prodejci pozváni na štědrovečerní večeři do domácností „svých" čtenářů).

Vyhledávání

Prodejní místa NP

Dárcovské SMS

Nový Prostor naleznete i na portálu Darujspravne.cz, který nabízí pro neziskové organizace zejména moderní platební nástroje pro individuální dárcovství, jejichž zřízení i samotné zveřejnění na portále je bezplatné.

Videa s prodejci

Shlédněte rozhovory s prodejci Nového Prostoru.

Rádio NP

Prodávám už sedm letvšechny nahrávky

RSS Feed

NP na facebooku