NP č.416 > FejetonVelká nedorozumění třetího druhuJan Stern

Sál akademie praskal ve švech. Na konferenci se tentokrát sjeli vědci z celé Alfa Centauri. Rozruch vyvolal nález na kosmickém tělese vyzdobeném podivnými hieroglyfy „PIONEER 10". Šlo o destičku, o níž převažovalo přesvědčení, že jde o poselství jakési vzdálené civilizace.

Sál akademie praskal ve švech. Na konferenci se tentokrát sjeli vědci z celé Alfa Centauri. Rozruch vyvolal nález na kosmickém tělese vyzdobeném podivnými hieroglyfy „PIONEER 10“. Šlo o destičku, o níž převažovalo přesvědčení, že jde o poselství jakési vzdálené civilizace. Vědci se však nemohli shodnout, co to vlastně kdosi na Alfa Centauri vzkazuje.

„Je to výhružka, to je jasné. Ta vztyčená pazoura je zřejmý signál útoku. U nás na kryptonských předměstích jsme tento chvat nazývali úder otevřenou dlaní. Používal ho zejména gang Tmavozelených slizounů,“ zahájil disputaci doc. Haw-king.

„Přeci nechcete tahat kryptonské problémy s pouliční kriminalitou na intergalaktickou úroveň, pane kolego, to snad nemyslíte vážně!“

„To jsou archetypy, pane doktore! Otevřená dlaň je symbolem útoku ve všech známých civilizacích. Archetypy, jak známo, vznikají vytěsněním do hyperprostoru...“

„Pavěda! Fuj!“

„Ale no tak pánové, takhle bychom se nikam nedostali.“

„Význam té rytiny je přeci okatě a ryze sexuální. Ne, já budu otevřený: je to pornografie! Copak nevidíte, že ti humanoidi jsou nazí? Cožpak nějaký inteligentní tvor chodí nahý? Nesmysl! Na všech planetách se inteligenti svlékají, jen když se chystají kopulovat, případně humidovat. No a ti dva na to jednoznačně jdou, dyť té samici to úplně kouká z očí.“

„Navíc to erektivní gesto, že. Souhlasím s vámi, doktore Froide. Podle mě je to vlastně cosi jako letáček bordelu: přileťte a my se svlíknem.“

„No tedy, mezi námi, tím zanedbatelným penisem se chlubí?“

„Možná mutace v důsledku kosmického záření, jim třeba přijde obří.“

„A co když jsou tak primitivní, že ještě ani nevynalezli šaty?“

„Vynaleznou stroj, co létá vesmírem, a nevynaleznou šaty? Ale prosímvás, pane kolego, vzpamatujte se.“

„Anebo tam maj prostě hic.“

„Každopádně jsou tak jako tak primitivní.“

„Na tom se snad shodujeme všichni, ale všimněte si prosím, že samec i samice jsou oba depilovaní. Anebo jim slezli chlupy z radiace. Otázka je, co je horší zpráva.“

„Vaše starosti bych chtěl mít, docente Ugle. Měl byste si radši všímat, že samice vůbec nemá poševní vchod! Tím mimochodem zcela padá bordelová teorie.“

„A co když je pochva srostlá s kloakou? Že zrovna vás to nenapadlo, inženýre...“

„Nechte si ty rasistické narážky, pane kolego. Nebo já začnu dělat narážky na tykadla! To by vám jistě také nebylo příjemné.“

„Já se za svá tykadla nestydím, pane kolego. Ostatně jsem rád, že mohu poznamenat, že i civilizace rytiny, jak se jí v odborném tisku začalo říkat, ač tykadly nedisponuje, uctívá tykadlového boha, který je jasně zaznačen v levém horním rohu plakety.“

„Búú! To už je moc! Pane předsedající, zasáhněte!“

„Každý má právo vyjádřit svůj názor. Buďme tolerantní, přátelé.“

„Tykadlový bůh! To by se jim hodilo. Zítra začne tvrdit, že civilizaci rytiny založila jejich zbloudilá kosmická loď a pozítří, že díky tomu mají nárok na její zásoby vodíku. Přitom je jasné, že symbol vlevo nahoře zobrazuje primitivní dopravní prostředek, dobře známý ze všech planet s vyšší gravitací. Chtějí nám sdělit, že tam mají gravitaci! Myslet aspoň jedním ze tří mozků, pane kolego!“

„Tak pánové dost, takto ne!“

„Aha, tak dvoukolák!“ (smích) „A ten dvoukolák se jakoby náhodou vznáší nad čím? Nu, co to podle vás je, docente? Mapka metra? Che che. Samozřejmě že jde o náboženský symbol známý ze stupně vývoje všech starých kultur, symbol, který docent Fiedler nazývá Vše vychází z Jednoho.“

„Z jednoho tykadla.“ (smích)

„Počkejte, co ty čárky na těch paprscích, co když je to něco jako písmo?“

„No, jestli mají písmo ze dvou čárek, tak jsou ještě primitivnější, než jsme si mysleli.“

„Tak pánové, klid. Musíme odhlasovat to doporučení Intergalaktické konfederaci. Předem upozorňuji, že hlasovat lze chapadly, tykadly i sekrecí nadledvinek. Tak tedy výbor doporučil tuto formulaci: „Tzv. 'rytina s naháči' je zjevně produktem civilizace na velmi nízké úrovni. Civilizace je poháněna sexuálními pudy, patrně je organizovaná náboženskými představami, možná je i agresivní. Vědecká rada v žádném případě nedoporučuje kontakt. Naopak doporučujeme humanitární misi, v níž by robotická posádka doručila civilizaci naháčů nějaké oblečení z veřejné celogalaktické sbírky. Kdo je pro? Všichni? Výborně.“

„No prosím, to bylo křiku, a máme to z krku. A teď na oběd!“

„Jen aby zas nebyly kolínka,“ pomyslel si doc. Haw-king, kterému představa té slizké centaurijské pochoutky úplně zkazila radost z publikace ve sborníku z prestižní konference.


autor / Jan Stern VŠECHNY ČLÁNKY AUTORA

Nejčtenější články autora

Jiny, jangy a hipsteři / Jan Stern > NP č.533 > Fejeton Svět je v rovnováze. Zdá se, že nikoli, ale dojem nerovnováhy vzniká tehdy, když nevidíme svět v jeho celku. číst dále Univerzity čobogaj něbogaj / Jan Stern > NP č.472 > Fejeton Jeden dosti přeceňovaný autor kdysi vydělal pár milionů na tom, když nám prozradil, že všechno, co kdy potřeboval znát, se naučil v mateřské školce. Já, jakožto autor dosti nedoceněný, myslím si o tom svoje. číst dále Sociologie amarounů / Jan Stern > NP č.453 > Fejeton Často přemýšlím nad tím, jací jsme my Češi. Myslím, že o sobě moc nevíme. Říkáme o sobě třeba, že krademe. Ale krade se všude po světě a mnohde mnohem víc. Říkáme o sobě, že pijeme. No, to nelze zpochybnit, pijeme hodně, pijeme víc než Rusové a Dánové. Pijeme Ligu mistrů. Leč přesto před nás statistika Mezinárodní zdravotnické organizace předsadila ještě jeden více kořalnický národ – Moldavce. Takže žádné Nagano, žádný Bělehrad, pouhé důstojné Chile 62. Myslíme si o sobě třeba taky, že jsme ateisté. A přitom každý druhý kolem mě věří na horoskopy, reinkarnaci, UFO a ilumináty. Kdepak, všechny tyhle definice jsou mimo. číst dále Budíkové zákony / Jan Stern > NP č.457 > Fejeton Velké dějiny a děje jsou řízeny zákony, jako je Archimédův zákon, Ohmův zákon, zákon dědičnosti, zákon nabídky a poptávky, Starý zákon, Nový zákon, eventuálně vor v zakoně. No jo, ale co děje malé? Naše všednost? Jí badatelé a proroci zatím pozornost věnují jen malou. Přesto se lidé odpradávna pokoušejí zákon, který ji řídí, pojmenovat. číst dále
celý archiv